bat-dong-san

Hà Nội: Nhiều dự án được cấp phép cả chục năm vẫn ‘quây rào bỏ trống’

Nhiều dự án đã được cấp phép gần chục năm qua nhưng hiện đang ‘quây rào bỏ trống’ hoặc sử dụng sai mục đích. Cá biệt, có dự án bị yêu cầu ngừng thi công do vi phạm xây dựng đã 7 năm qua nhưng vẫn trong trình trạng “đang xin giấy phép bổ sung”…